Patronat

 Patronat nad Szkolnymi Warsztatami Astronomicznymi objął Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego.