Raport z VII SWA

Temat przewodni VII SWA - "Słońce i cała reszta", 26-29 kwietnia 2011

Program zajęć:


Dzień 1
- Powitanie na VII SWA i film o Słońcu
- "Słońce jako gwiazda"- grupa dra Marka Stęślickiegodyskusja - moderator: dr Urszula Bąk-Stęślicka

- wykład "Astrofotografia" dr Tomasz Mrozek
- zajęcia warsztatowe z obrotowymi mapkami nieba - dr Marek Stęślicki
- obserwacje i fotografowanie wybranych obiektów astronomicznych

Dzień 2
- "Aktywność słoneczna"- grupa dra hab. Arkadiusza Berlickiego- "Układ słoneczny"- grupa dr Ewy Niemczury
- dyskusja - moderator: mgr Dobromiła Szczepaniak

- "Słońce - Ziemia"- grupa dra Sylwestra Kołomańskiego- "Energia słoneczna"- grupa mgra Grzegorza Żakowicza
- dyskusja - moderator: dr Urszula Bąk-Stęślicka

- wykład "Co wiemy o kometach"- dr hab. Arkadiusz Berlicki
- wykład "Zanieczyszczenie światłem"- dr Sylwester Kołomański

- Zajęcia obserwacyjne:
pomiar ciemności nieba (zajęcia grup uczniowskich), obserwacje i fotografowanie wybranych obiektów astronomicznychDzień 3
- "Słońce w służbie czBowieka"- grupa dra Tomasza Mrozka,
- "Słoneczne różności"- grupa dr Joanny Molendy-Żakowicz
- dyskusja - moderator: mgr Dobromiła Szczepaniak

- wykład "Zderzenie Ziemi z planetoidą, czyli czas na kolejną katastrofę"- dr Tomasz Mrozek,
- wykład "Podbój kosmosu"- dr Urszula Bąk-Stęślicka
- obserwacje wybranych obiektów astronomicznych


- ognisko

Dzień 4
- podsumowanie pracy, wnioski
- quiz z nagrodami
- powrót do Wrocławia