Raport z X SWA

X SWA, 19-21 września 2012


Fot.1. Zegary słoneczne

Program zajęć:

Dzień 1
- Powitanie i wykład inauguracyjny "O supernowych" – dr Tomasz Mrozek
- Warsztaty "Wyznaczanie energii uderzenia meteorytu, ekstrapolacja na duże obiekty"- dr Sylwester Kołomański.
W trakcie tych warsztatów, za pomocą takich przrządów jak: stoper, taśma miernicza, miska z piaskiem, młodzież wykonywała pomiary energii jaka została wydzielona podczas tworzenia krateru w wywniku spadku kamienia z różnych wysokości. Zebrane wyniki zostały użyte do wyznaczenia energii wydzielonej podczas tworzenia krateru Barringera (Arizona, USA).

left right
Fot.2.Wyznaczanie energii meteorytu.                     Fot.3...i z większej wysokości.Fot.4.Dyskusja wyników pomiarów.


- warsztaty "Fizyka ukryta w blasku gwiazdy" - dr Joanna Molenda-Żakowicz
Podczas tych ćwiczeń badano okres zmienności Cefeid oraz wyznaczano ich parametry fizyczne - masę i jasność.

left right
Fot.6.Wyznaczanie parametrtów fizycznych Cefeid.


- ćwiczenia obserwacyjne i pomiary ciemoności nieba; grupa 1 od godziny 21 do 1.00, grupa 2 od godziny 1.00 do 4.00

Dzień 2
- Wykład "Gnomon"- dr Tomasz Mrozek


Fot.7.Slajd z wykładu.


- Zajęcia warsztatowe do wykładu o gnomonie. Podczas tych zajęć młodzież wyznaczała prawdziwe południe oraz określała szerokość geograficzną Stacji Turystycznej Orle. Pomiar okazał się rewelacyjny i wyniósł 50 stopni 49 minut i 30 sekund, co oznacza, że dokładność pomiaru wyniosła ok. 1 kilometr!

left right
left right
Fot.8. Ćwiczenia z gnomonem.


- warsztaty "Pomiar prędkości wiatrów na Wenus na podstawie zdjęć z sondy Venus Express" – mgr Grzegorz Żakowicz.
Dzięki zdjęciom dostarczonym przez sondę Venus Express młodzież mogła zbadać rozkład prędkości wiatrów w górnych warstawach atmosfery Wenus, na róznych szerokościach wenerograficznych. ćwiczenie mogliśmy wykonać dzięki materiałom udostępniomym przez dr. Sanjaya S. Limaye z University of Wisconsin, USA.

left right
Fot.9.Wyznaczanie prędkości wiatrów w górnych warstawach atmosfery Wenus.


- warsztaty "Kartografia i..." - mgr Janusz Krajewski
- ćwiczenia obserwacyjne i pomiary ciemoności nieba; grupa 2 od godziny 21 do 1.00, grupa 1 od godziny 1.00 do 4.00
- ognisko


Fot.10. Noc w Sacji Turystycznej Orle


Dzień 3
- wykład "O różnorodności powierzchni planetarnych w Układzie Słonecznym"- dr Sylwester Kołomański
- wykład "Zjawiska optyczne w atmosferze" - mgr Magdalena Parys


Fot.11.Wykład o zjawiskach optycznych w atmosferze.


- Omówienie wyników pomiarów jasności nieba


Fot.12.Wyniki pomiarów.


- podsumowanie pracy i powrót do Wrocławia


Fot.13.Zasłużony powrót