Raport z IX SWA

Temat przewodni IX SWA - "Koniec świata", 24-27 kwietnia 2012


Fot.1.

Program zajęć:


Dzień 1
- wykład inauguracyjny "Kosmiczne badania Słońca" – dr hab. Arkadiusz Berlicki
- wykład "Astroizery"- dr Sylwester Kołomański


Fot.2.Wykład "Astroizery".


- "Geometryczne końce świata" – grupa dr Ewy Niemczury


Fot.3.

- dyskusja - moderator: dr Urszula Bąk-Stęślicka

- wykład "Tranzyty" dr Joanna Molenda-Żakowicz
- zajęcia warsztatowe "Orientacja na niebie i wirtualne planetaria" – dr Tomasz Mrozek
- wykład "Jasności gwiazd" – dr Sylwester Kołomański - obserwacje i fotografowanie wybranych obiektów astronomicznych

Dzień 2
- "Spirala życia"- grupa Katarzyny Mikuły
- "Kosmiczne końce Ziemi" – grupa dra Tomasza Mrozka


Fot.4.

- dyskusja - moderator: dr Urszula Bąk-Stęślicka
- przerwa, marsz na mostek graniczny


Fot.5.


- "Ziemski koniec Ziemi" – grupa dra Sylwestra Kołomańskiego


Fot.6.

- "Koniec cywilizacji" – grupa Grzegorza Żakowicza
- wykład "Kosmiczne bańki" – Katarzyna Mikuła
- dyskusja - moderator: Dobromiła Szczepaniak
- zajęcia obserwacyjne i pomiar ciemności nieba (zajęcia grup uczniowskich)


Fot.7.


Dzień 3
- "Koniec Wszechświata"- grupa dra hab. Arkadiusza Berlickiego
- dyskusja - moderator: Dobromiła Szczepaniak
- Marsz ścieżką planetarną do Chatki Górzystów, spotkanie z grupą z Rakowic Wielkich


Fot.8.Odpoczynek przy Neptunie.

- "Niedoszłe końce świata" – grupa dr Joanny Molendy–Żakowicz - dyskusja - moderator: dr Urszula Bąk-Stęślicka
- wykład "Kosmiczne śmieci" – dr Ewa Niemczura
- wykład "Dlaczego w 2012 roku nie będzie końca świata" – dr Tomasz Mrozek
- ognisko i obserwacje


Fot.9.Ognisko.

Dzień 4
- wykład "Karkonosze" - Janusz Krajewski
- podsumowanie pracy, wnioski
- nagrody
- powrót do Wrocławia


Fot.10. Pięknie...