O Warsztatach


    Pomysł Szkolnych Warsztatów Astronomicznych powstał w toku dyskusji o nauczaniu astronomii w szkołach średnich, które prowadziłem z pracownikami naukowymi Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Przyświecała nam idea pokazania młodzieży piękna i złożoności tej dziedziny nauki, zapoznania ich z praktyczną astronomią, a może nawet zaszczepienia bakcyla astronoma-amatora, który, jeśli zechce, może kontynuować swoją pasję jako student, a potem jako naukowiec.
     Tak dyskutując wpadliśmy na pomysł organizacji "ekspedycji" w świat nauki. Chcieliśmy zabrać naszych uczniów w fantastyczną podróż, którą można zacząć od spojrzenia w rozgwieżdżone niebo. Chcieliśmy też nauczyć młodych ludzi stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi. I udało nam się!
    W dniu 5 listopada '07, z wielkim zaangażowaniem i pomocą pracowników naukowych Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ze wsparciem dyrekcji szkoły i Rady Rodziców ruszyliśmy w Góry Izerskie wraz z nowym teleskopem do schroniska Orle na I Szkolne Warsztaty Astronomiczne.
    Nasze spotkanie było bardzo udane i wzbudziło wiele pozytywnych emocji wśród uczestników i organizatorów. Dlatego niniejszym serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w zrealizowanie naszego przedsięwzięcia. Dr. hab Michałowi Tomczakowi za objęcie naszej inicjatywy patronatem w imieniu Instytutu Astronomicznego UWr., dr. Tomaszowi Mrozkowi, dr. Sylwestrowi Kołomańskiemu, dr. Pawłowi Presiowi, mgr. Arturowi Narwidowi i mgr. Januszowi Krajewskiemu (naszemu nauczycielowi geografii) za przeprowadzenie wykładów i obserwacji astronomicznych oraz panu Stanisławowi Kornafelowi za serdeczną gościnę i pasjonującą gawędę o historii Gór Izerskich.Grzegorz Żakowicz
nauczyciel fizyki i astronomii
w LO Nr XIII we WrocławiuImage