Bank Ambitnej Młodzieży - program grantowy Fundacji Banku Zachodniego WBK

Dzięki programowi grantowemu  Bank Ambitnej Młodzieży Fundacji Banku Zachodniego WBK otrzymaliśmy dofinansowanie VII I VIII Szkolnych Warsztatów Astronomicznych. Dofinansowanie umożliwi wyjazd młodzieży nie będącej w stanie pokryć kosztów uczestnictwa w Warsztatch.