Prywatne Wydawnictwo Naukowe "Vega"

Prywatne Wydawnictwo Naukowe "Vega"  wyposażyło III SWA w obrotowe mapki nieba oraz efemerydy astronomiczne na rok 2008.

Dziękujemy!