Patronat

 Patronat nad Szkolnymi Warsztatami Astronomicznymi objęło Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Zakład Fizyki Słońca.