XXVI SWA

Najbliższe SWA odbędą się w terminie od 17 do 20 października, tradycyjnie w Stacji Turystycznej Orle w Górach Izerskich. Zapraszamy do rejestracji. Warunkiem dostania się na SWA jest napisanie uzasadnienia dlaczego chcecie uczestniczyć w Warsztatach. Rejestracja będzie otwarta do 1 października.

Osoby, które już wcześniej były na XXV SWA i mają rozwiązane zadanie – przesyłają skan swojej pracy. Zgodnie z umową jest to wstęp na najbliższe SWA.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce Kontakt/Zgłoszenie